Selecteer taal

Privacy Verklaring

Waarom deze Privacy Verklaring?

Ten behoeve van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. Wij hechten veel belang aan uw privacy en we zullen dan ook vertrouwelijk en zorgvuldig met deze persoonsgegevens omgaan. Persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook wel GDPR genoemd), voorschrijft. In dit privacy statement willen wij u hierover nader informeren.

Verhees Textiles is bekend onder KvK nummer 67346332.

Verhees Textiles is bereikbaar via het e-mailadres sales@verheestextiles.com  

In dit privacy statement wordt informatie verstrekt over de verwerking van persoonsgegevens door of vanwege Verhees Textiles en heeft alleen toepassing op het gebruik van persoonsgegevens van haar klanten en bezoekers van de website.

 

Op welke manier verzamelen wij persoonsgegevens?

Verhees Textiles kan op de volgende manieren informatie van u ontvangen:

Via derden: wij kunnen gebruik maken van de diensten van derden zoals bijvoorbeeld agenten. Deze derden treden dan in opdracht van Verhees Textiles op. Dit privacy statement is mede van toepassing op de gegevens die worden verzameld via deze derden, wanneer zij als verwerker voor Verhees Textiles optreden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de verzameling van gegevens die niet in opdracht van Verhees Textiles plaatsvindt. We verwijzen u in dit verband naar het privacy beleid van deze betreffende derden.

 

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Verhees Textiles kan uw persoonsgegevens verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Verhees Textiles, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Verhees Textiles verstrekt. Verhees Textiles kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 

Voor welke doeleinden verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Verhees Textiles gebruikt verkregen persoonsgegevens in eerste instantie ter uitvoering van de overeenkomst die wij sluiten met de klant in het kader van het aanbieden van producten en diensten via onze website, webshop en fysieke winkel en voor de interne administratie. Meer specifiek vragen wij u om uw persoonsgegevens met ons te delen voor de volgende doeleinden:

Zodra uw gegevens bij ons bekend zijn gaat u er automatisch mee akkoord dat u onze nieuwsbrief ontvangt. Verhees Textiles kan nieuwsbrieven versturen per e-mail. Wanneer u geen nieuwsbrief meer wenst te ontvangen, kunt u gebruik maken van de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief.

Persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan hetgeen hierboven omschreven.Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Verhees Textiles kan gehouden zijn uw gegevens te verstrekken vanwege een op Verhees Textiles rustende wettelijke verplichting en/of naar aanleiding van verzoeken daartoe van autoriteiten.

Verhees Textiles heeft hiervoor de nodige organisatorische en contractuele maatregelen genomen om te waarborgen dat de persoonsgegevens worden verwerkt en beschermd in lijn met Europese wetgeving.Welke cookies plaatsen wij?

Onze website maakt gebruik van cookies, waarmee technische informatie wordt opgeslagen. Cookies zijn kleine informatiebestanden die een website op uw apparaat achterlaat, waarmee uw activiteiten binnen onze website gevolgd wordt. Het betreft bijvoorbeeld:

Technische informatie en cookies worden door ons gebruikt om uw bezoek op de website te vergemakkelijken en de prestaties en gebruikerservaring van de website te optimaliseren. Cookies kunnen zowel door Verhees Textiles zelf worden geplaatst als door andere partijen met wie Verhees Textiles samenwerkt. Hieronder vind je een overzicht van soorten cookies die geplaatst worden via de Verhees Textiles website:

Functionele cookies

Verhees Textiles plaatst cookies die noodzakelijk zijn om de website naar behoren te laten functioneren en een gevraagde dienst te leveren. Deze cookies worden gebruikt om bepaalde gebruikers- en voorkeursinstellingen te bewaren, eventuele inloggegevens op te slaan en om het gebruikersgemak van de website te optimaliseren.

Analytische cookies

Verhees Textiles maakt gebruik van analytische cookies, zoals de cookies van Google Analytics, waarmee informatie wordt verzameld over het gebruik van de website. Hiermee wordt o.a. het aantal websitebezoekers, de bezochte pagina’s en duur van hun verblijf vastgelegd. De verzamelde gegevens worden gebruikt om de dienstverlening te verbeteren en de inhoud van de website optimaal af te stemmen op de wensen en de behoeften van de gebruikers.

Verhees Textiles heeft voor het gebruik van Google Analytics een bewerkersovereenkomst met Google gesloten. Deze overeenkomst zorgt ervoor dat de cookies van Google Analytics op de meest privacy vriendelijke manier zijn ingesteld. Verhees Textiles heeft Google geen toestemming gegeven om via Verhees Textiles verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Social media

Op onze website kunt u informatie via social media delen, via de aanwezige social media knoppen. Via deze knoppen kunnen de betreffende social media cookies plaatsen. Op het gebruik door die partijen hebben wij geen invloed. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor het gebruik en de verstrekking van gegevens die op deze manier worden verkregen. Op dit gebruik zijn het privacy beleid en de algemene voorwaarden van de betreffende social media van toepassing.Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Verhees Textiles bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomsten en in ieder geval niet langer dan 24 maanden nadat de overeenkomst is beëindigd, tenzij dit noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.

Onder het beëindigen van een overeenkomst wordt in dit geval verstaan het annuleren van een klantenkaart of afmelden van een nieuwsbrief. Indien u uw gegevens volledig wilt laten verwijderen kunt u hiertoe een verzoek indienen (zie onder).Welke rechten heeft u?

U dient er zelf voor te zorgen dat Verhees Textiles over de juiste persoonsgegevens beschikt. Via het e-mailadres sales@verheestextiles.com kunt u schriftelijk bezwaar maken tegen gebruik van bepaalde gegevens door Verhees textiles, of verzoeken om inzage in, correctie en/of verwijdering van uw (persoons)gegevens. Op schriftelijk verzoek zullen eventuele, door u medegedeelde correcties, worden verwerkt. Verhees Textiles zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Klachten over het gebruik van persoonsgegevens kunnen gericht worden aan Verhees Textiles of aan de wettelijk bevoegde instelling in ons land.Hoe beveiligen we uw persoonsgegevens?

Verhees Textiles neemt de bescherming van persoonsgegevens uiterst serieus en neemt passende fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Mocht u toch de indruk hebben dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als u meer informatie wenst over de beveiliging van uw persoonsgegevens, kan contact worden opgenomen met Verhees Textiles via sales@verheestextiles.com.


Wijzigingen

Wij kunnen ons privacy beleid wijzigen. Wijzigingen in ons privacy beleid zullen wij aanpassen in dit privacy statement. We adviseren daarom om met regelmaat ons actuele privacy statement te bestuderen ten aanzien van wijzigingen.Vragen, opmerkingen, klachten

Indien u vragen, opmerkingen of klachten hebt naar aanleiding van dit privacy statement of over de wijze waarop Verhees Textiles omgaat met uw persoonsgegevens, dan kunt u per e-mail contact met ons opnemen via sales@verheestextiles.com.